Autoryzacje
Bestsellery
Konftel 55Wx
Konftel 55Wx

2 199,00 zł

1 787,80 zł

szt.
Polycom Studio - Urządzenie do wideokonferencji USB
Polycom Studio - Urządzenie do wideokonferencji USB

4 299,00 zł

3 495,12 zł

szt.
Yealink VC200 System Wideokonferencyjny
Yealink VC200 System Wideokonferencyjny

8 999,00 zł

7 316,26 zł

szt.
Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Voiceplanet.pl Krzysztof Bratek, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, a także wdrożonych środków ich ochrony. Polityka prywatności zawiera również wiadomości na temat praw związanych z ochroną danych osobowych przysługujących osobom korzystającym z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Kupujących jest Voiceplanet.pl Krzysztof Bratek, ul. Zabytkowa 7a, 43-140 Lędziny, NIP: 6462783844, REGON: 381180627. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu 575 311 149 , bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego sklep@voiceplanet.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży i jej należytego wykonania przez Sprzedawcę.

Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedawcę poprzez formularze zamówień lub podane podczas składania zamówienia drogą telefoniczną są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

W razie wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celach polegających, m.in. na przesyłaniu ofert handlowych Sprzedawcy.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę polegających na badaniu poziomu satysfakcji klientów z usług oferowanych przez Sprzedawcę.

3. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedawcę. Dane osobowe Kupujących są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży, m.in. firmom kurierskim, firmom pośredniczących w procesie płatności, administratorom, a także są przekazywane podmiotom zajmującym się wykonywaniem działalności marketingowej na rzecz Sprzedawcy (w razie wyrażenia odrębnej zgody przez Kupującego).

4. Zakres przetwarzania danych osobowych.
W celu prawidłowego skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany jest do podania swego imienia, nazwiska, numeru telefonu, pełnego adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. Obowiązek podania wskazanych danych osobowych jest podyktowany koniecznością umożliwienia formalnego zidentyfikowania Kupującego. Nadto, podanie tych danych jest uzasadnione koniecznością pełnego i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego.

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyżej wskazane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizowania tych celów.

5. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Kupującego będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Sprzedawcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
Prawo dostępu do danych osobowych.
Kupujący posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Sprzedawcę. Kupujący, w szczególności ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Sprzedawcę, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych. Kupujący posiada również prawo do uzyskania kopii danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.
Kupujący ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Sprzedawcę danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
Kupujący posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) Kupujący cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
c) Kupujący wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
W sytuacji zgłoszenia przez Kupującego żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Kupujący posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach marketingowych, Sprzedawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w tychże celach.

Prawo do cofnięcia zgody.
Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie Kupującego w przedmiocie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać złożone w dowolnej formie; w razie złożenia przez Kupującego przedmiotowego oświadczenia w formie ustnej, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Kupującego potwierdzenia treści złożonego oświadczenia woli za pomocą trwałego nośnika danych (m.in. wiadomość e-mail, sms, dokument).

7. Prawo do wniesienia skargi
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

8. Pliki cookies
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl